Velferd Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Innen 2030 vil 7 av 10 måtte utdanne seg innenfor helsesektoren for å møte det økende behovet for varme hender. Sykehjemsplassene må i tillegg dobles. Det er allerede i dag utfordringer med å finne nok kvalifisert helse- og omsorgspersonell, når det er stadig spørsmål om å spare kroner i kommuneøkonomien. Hvordan blir fremtiden?

Hva er velferdsteknologi?

For å takle utfordringene i årene som kommer, må teknologi og velferd veves tett sammen. Atea har som mål å bidra sterkt til at kommuner tar i bruk teknologi på en riktig måte. Vi skal bidra til at teknologien løser oppgaver som frigjør tid og ressurser til ekte omsorg og økt velferd. Og at de som ønsker det, får bo lengst mulig hjemme.

Derfor er det ikke bare teknologer som styrer vår satsing innen velferdsteknologi. Det er helsepersonell som forstår hvilke problemer teknologien skal løse. 

De har gitt oss mantraet Trygghet, mestring, livskvalitet og sosialisering. 
Det er dette vi ønsker å bygge med IT. 

Les mer om definisjonene for disse teknologiene på Helsedirektoratets sider om velferdsteknologi.

Marthe Dyrud
Business Manager Velferdsteknologi

Hvordan komme i gang og anskaffe velferdsteknologi

Målet er å få bedre løsninger som gir merverdi og gevinster for pårørende, helsepersonell og kommunen. 

Atea hjelper med å løse utfordringer:

 • Hva er utfordringene og behovet, hvilke resultater og gevinster skal oppnås.
 • Vi må løsrive oss fra å tenke løsninger og hva som er kjøpt inn tidligere.
 • Brukerne og helsepersonell er de beste ekspertene. Vi må få til en god dynamikk og samskapning, samt få et godt kunnskapsgrunnlag.

Vil du lære mer om hvordan ta i bruk eller utnytte mulighetene med velferdsteknologi har KS, i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, utviklet en tverrfaglig opplæringspakke om velferdsteknologi, Velferdsteknologiens ABC.

Før man går i gang med anskaffelsen er det fem viktige punkter man må jobbe med.

 • Grundig behovsvurdering
 • Aktiv brukerinvolvering
 • Dialog med leverandørmarkedet
 • Beskriv behovet – ikke produkt eller tjeneste
 • Kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon

Hvordan lykkes med velferdsteknologi?

Suksesskriterier

Det er ikke enkelt å gi god omsorg. Det har det aldri vært.

 • Det krever gode rutiner.
 • Det krever opplæring. Og mer opplæring.
 • Det krever at en snur teknologiskepsis til en forståelse for at teknologien er der for å hjelpe folk å bo hjemme lengre og klare seg selv.
 • Det krever varme hender.

Vi snakker mye om varme hender, kanskje for mye, men de er så viktige! Vi må aldri glemme at de investeringene som gjøres i velferdsteknologi skal hjelpe de varme hendene, ikke erstatte dem.

Rådgivning fra Atea

Atea skal være rådgiver og tenke helhet, være i front og sette løsninger i system. Vi skal bygge velferd med IT, og sørge for at teknologien og løsningene skal gi:

 • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for brukeren.
 • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell.
 • Økt trygghet for pårørende.

Atea leverer en skalerbar, fleksibel og fremtidsrettet plattform. På toppen kan vi skreddersy løsninger basert på behovet til kommunen. Dette kan være trygghetsskapende teknologier, mestringsteknologier, velværeteknologier og utrednings- og behandlingsteknologier.

Ønsker din kommune å komme i gang med velferdsteknologi?

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer