Til hovedinnhald

Velferdsteknologi

Med teknologi kan vi lage de beste løsningene for innbyggerne. Er du klar for fremtiden?

Hva er velferdsteknologi?

 

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for hvordan teknologi kan hjelpe mennesker i hverdagen. Alle mennesker er unike og likeverdige – vi liker ikke å bli satt i bås, vi vil være sjef i egne liv. Det må være like mange veier til velferd som det er mennesker. Det kan være løsninger som varslings- og lokaliseringsteknologi til personer med demens, elektronisk medisineringsstøtte til personer med Parkinsons sykdom eller kollegavarsling til bruk hos utagerende brukergrupper. Eller digitalt tilsyn som kan løse mange ulike behov, for eksempel til personer med psykisk utviklingshemming slik at de unngår bli forstyrret, men kan få opplevelsen av å være alene og mestre sin egen hverdag.

Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre sin egen livssituasjon. Dette vil også bidra til økt trygghet for både brukeren og pårørende.  

Marthe Dyrud
Business Manager Velferdsteknologi

Hvordan komme i gang og anskaffe velferdsteknologi

 

Målet er å få bedre løsninger som gir merverdi og gevinster for pårørende, helsepersonell og kommunen. 

 

Atea hjelper med å løse utfordringer:

 • Hva er utfordringene og behovet, hvilke resultater og gevinster skal oppnås.
 • Vi må løsrive oss fra å tenke løsninger og hva som er kjøpt inn tidligere.
 • Brukerne og helsepersonell er de beste ekspertene. Vi må få til en god dynamikk og samskapning, samt få et godt kunnskapsgrunnlag.

Vil du lære mer om hvordan ta i bruk eller utnytte mulighetene med velferdsteknologi har KS, i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, utviklet en tverrfaglig opplæringspakke om velferdsteknologi, Velferdsteknologiens ABC.

 

Før man går i gang med anskaffelsen er det fem viktige punkter man må jobbe med.

 

 • Grundig behovsvurdering
 • Aktiv brukerinvolvering
 • Dialog med leverandørmarkedet
 • Beskriv behovet – ikke produkt eller tjeneste
 • Kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon

 

Produkter og løsninger

 

Atea er Norges fremste leverandør av både løsninger og rådgiving innen Velferdsteknologi. Hensikten med velferdsteknologiske løsninger er at den skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre sin egen livssituasjon. Dette vil også bidra til økt trygghet for både brukeren og deres pårørende. Vi har helsefagligkompetanse som forstår hvilke utfordringer teknologien må løse. 

 

 

 

Hvordan lykkes med velferdsteknologi?

 

Suksesskriterier

Det er ikke enkelt å gi god omsorg. Det har det aldri vært.

 

 • Det krever gode rutiner.
 • Det krever opplæring. Og mer opplæring.
 • Det krever at en snur teknologiskepsis til en forståelse for at teknologien er der for å hjelpe folk å bo hjemme lengre og klare seg selv.
 • Det krever varme hender.

 

Vi snakker mye om varme hender, kanskje for mye, men de er så viktige! Vi må aldri glemme at de investeringene som gjøres i velferdsteknologi skal hjelpe de varme hendene, ikke erstatte dem.

 

 

Rådgivning fra Atea

Atea skal være rådgiver og tenke helhet, være i front og sette løsninger i system. Vi skal bygge velferd med IT, og sørge for at teknologien og løsningene skal gi:

 

 • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for brukeren.
 • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell.
 • Økt trygghet for pårørende.

 

Atea leverer en skalerbar, fleksibel og fremtidsrettet plattform. På toppen kan vi skreddersy løsninger basert på behovet til kommunen. Dette kan være trygghetsskapende teknologier, mestringsteknologier, velværeteknologier og utrednings- og behandlingsteknologier.

 

Ønsker din kommune å komme i gang med velferdsteknologi?

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer