Til hovedinnhald

Utdanningsteknologi

For å takle utfordringene i skolesektoren de kommende årene, må teknologi og pedagogikk spille sammen. Det krever mer enn tilgang på Pcer og nettbrett for bygge fremtidens skole. Det krever også en felles vilje om å gjøre skolen mer relevant for de digitale ferdighetene fremtiden kommer til å kreve.

Hva er utdanningsteknologi?

 

Utdanningsteknologi er bruken av teknologi i utdannelse og pedagogikk for bedre læring og undervisning. Utdanningsteknologi handler ikke bare om digitale tavler og notatbøker. Det handler også om nye måter å jobbe på. Samarbeid blir viktigere, endringene kommer raskere, distraksjonene øker, digital skaping blir viktigere, samtidig som lærerne henger etter.

Dette er utfordringer som kan løses ved å bruke riktig teknologi i samspill med pedagogikk. På den måten kan man skape mer rom for læring, mer tilpasset opplæring og bedre kontakt mellom lærer og elever.

 

 

Utdanningsteknologi gir barn samme forutsetning for å lykkes i fremtiden

 

Mange barn opplever at det er store teknologigap på hjemmefronten. Noen har smarttelefon, nettbrett og PC, mens andre har ingenting. Skolen kan være arenaen som visker ut disse skillene i digital kompetanse. På den måten får norske barn gode forutsetninger for å lykkes i fremtidens skole og arbeidsliv.

Oppgradere pedagogikken med riktig teknologi

Det er selvsagt en rekke kostnadsfordeler for skolene ved å investere riktig i teknologi. Papirbruken kan begrenses og kommunikasjonen blir enklere. Men det viktigste er å oppgradere pedagogikken og utruste elevene med digitale ferdigheter, eller det som mange kaller 21st Century Skills.

Vi deler gjerne våre erfaringer og tilbyr rådgivning slik at deres behov innen utdanningsteknologi blir ivaretatt.

 

Bygger utdanningsteknologi med pedagoger

 

Det absolutt viktigste suksesskriteriet i en satsing på utdanningsteknologi er å engasjere lærerne. Det er de som kjenner mest på hvordan elevene bruker teknologi og det er de som har de beste ideene for hvordan læringen kan forbedres.

Det er lærerne som må lykkes for at en investering i utdanningsteknologi skal gi økt læringseffekt. Derfor er det ikke teknologer som styrer ATEAs satsing innen skole- og utdanningsteknologi, men pedagoger som forstår hvilke problemer teknologien skal løse.

ATEA har som mål å bidra sterkt til at skoler og utdanningsinstitusjoner tar i bruk teknologi på riktig måte. Vi skal bidra til at teknologien gjør det enklere for lærerne å modernisere pedagogikken og tilpasse undervisningen til elevene. Vil du vite hvordan utdanningsteknologi kan løfte læringssituasjonen på din skole? 

 

Produkter og løsninger

 

Atea er Norges fremste leverandør av både produkter og rådgiving innen utdanningsteknologi. Vi har ekspertkompetanse på alt av IT-produkter og løsninger for utdanningssektoren, og har sammen med pedagoger og samarbeidspartnere kommet frem til de produktene som faktisk gir økt læringseffekt. 

 

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer