Til hovedinnhald

Skole

Å lykkes med den digitale endringsreisen i skolen krever mye mer enn å velge teknologi. Det handler om å gi elevene de beste forutsetningene for økt læring. Derfor jobber vi med en strategi for læring, med teknologi som verktøy.

En partner for skolens digitale reise

Samfunnet er i rask endring og vi er i gang med nye læreplaner. For å lykkes i det arbeidet kreves det hjelp og støtte i teknologien.

Skolen blir utfordret på kjerneverdier som livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger.

Dette utfordrer oss til å tenke nytt i valg av læringsverktøy og ressurser. Ateas modell for opplæring støtter både elever, lærere, skoleledere og skoleeiere i å møte disse endringene. Gjennom god implementering bestående av refleksjon, workshoper, modellering og trening vil ledere og lærere bli bevisste og kompetente i bruken av digitale verktøy i læringsarbeidet.

Vi kan hjelpe dere å lykkes på den digitale reisen. Fra utvikling av strategi, til valg av teknologi og opplæring av lærerne.

 

modell strategi læring teknologi.illustrasjon

Vår visjon

"Vi skal medvirke til at elevene får den kompetansen de trenger for aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet."

Digital transformasjon gjennom pedagogiske programmer

leder viser graf på tavle til to som sitter på pc.illustrasjon

Lederstøtte

God skoleutvikling utvikles gjennom et profesjonelt læringsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Dette innebærer refleksjon over verdivalg og utviklingsbehov.

Atea bruker forskning og erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for målrettede tiltak. Dette utføres gjennom rådgivning, prosessledelse, inspirasjon og praktiske eksempler.

Det er viktig å arbeide sammen og være enig om status på hvor skolen er i dag og hvor ser den for seg at den skal være om et år eller to. Sammen med ledelsen utvikler vi visjon og mål for arbeidet, som blir utgangspunktet for strategiplanen.

Når strategien er lagt planlegges implementeringen med en konkret plan for gjennomføring. Alt dette forankres i pedagogiske ledelses-, lærings-, og implementeringsteorier.

dame med blyant tegner på tavle.illustrasjon

Lærerstøtte

Når strategien for læring er på plass og teknologien rullet ut, starter implementeringsarbeidet. Atea gir lærerne grunnleggende opplæring i pedagogisk og didaktisk bruk av de digitale verktøyene.

Vi tar tak i skolens visjon, mål og fokusområder, samt sørger for at opplæringen skjer i tråd med nye læreplaner.

Ny læreplan legger stor vekt på læringsprosessene; vi skal lære og lære, og ferdigheter som kommunikasjon, samhandling og kreativitet blir viktig.

Eksemplene som brukes gjennom opplæringen vil være knyttet til den fagspesifikke kompetansen elevene skal lære seg. Atea modellerer, praktiserer og reflekterer, sammen med lærerne, over planleggingsprosesser, gjennomføring og oppfølging av elevaktiviteter.

mann og dame står ved bord, to sitter.illustrasjon

Endringsagentprogram

Dette programmet passer for skolen/kommunen som har vært gjennom grunnopplæringen tidligere. Programmet er en videreføring av skolens digitale satsing hvor man bygger opp kompetansen internt, sikrer og utvikler en lærende organisasjon.

En Endringsagent (EA) er en prosessleder som er pådriver for endringsarbeid på skolen. EAen skal drive og videreutvikle skolens digitaldidaktiske praksis, innenfor de satsningsområdene dere vektlegger.

Gjennom 4 dagssamlinger i året vil Endringsagentene få påfyll innfor:

  • Digitaldidaktisk planlegging
  • Vurderingspraksis i det digitale læringsrommet
  • Klasseledelse i det digitale læringsrommet
  • Kollegaveiledning
  • Pedagogisk og didaktisk bruk av verktøy

Innholdet tilpasses den enkelte skole/kommune.

 

dame står på stige foran skjerm med graf i hånda.illustrasjon

Hvor er din skole på den digitale reisen?

Atea har utviklet en modenhetsanalyse som kartlegger skolens/kommunens utgangspunkt innenfor viktige områder i den digitale transformasjonen.

Målet er å få innsikt i data, nok til å kunne sikre:

  • En helhetlig og innovativ pedagogisk praksis
  • Økt kvalitet på læring og undervisning
  • Effektiv og økonomisk bærekraftig drift av enheter og applikasjoner
  • Personvern og sikkerhet

I etterkant av analysen hjelper vi til med å sette opp en plan for videre utvikling.

 

Er du som er skoleleder klar for endringene i samfunnet?

De siste 18 månedene har vi brukt digitale verktøy for samarbeid og kommunikasjon mer enn noen gang. Samfunnet vårt er i endring og det er også skolen. Våre skolerådgiver hjelper deg med denne endringen. Vårt lederstøtteprogram er tilpasset beste praksis og akademisk forskning, for å sikre at teknologien støtter den typen læring elvene og studentene dine trenger for å lykkes i fremtiden. Målet er å tilføre økt verdi for elevenes læringsutbytte. 

Les mer om Google for Education her.

 

dame står foran skjerm med ipad.illustrasjon

Smarte, kreative og sikre løsninger for læring

Med Atea får dere mulighet til å teste ut og vurdere løsninger som understøtter strategien og målene deres. Som for eksempel lyd- og videoløsninger for digitale skilt, eller IoT-plattformer som kan benyttes i undervisning.

Vi hjelper også til med å vurdere hvilke enheter og tekniske- og pedagogiske programvarer som vil passe dere best. Samt opplæring i administrasjons-systemene slik at skolen selv kan drifte disse i hverdagen.

Det er viktig at informasjons- og datasikkerhet ivaretas. Vi kan bistå skolen med kompetanse på hvordan ivareta sikkerhet og brukervennlighet.

Vi har vi bred kompetanse på mange felt og skoleteamet jobber tverrfaglig med noen av de beste i Norge innen AV, klient og tilbehør, sikkerhet, nettverk, IoT og mye mer.

 

 

Roald Amundsen VGS - Tverrfaglig elevsentrert læring

Samarbeidspartnere

Det er pedagogene våre som leder skole-teamet, men det som gjør oss rustet til å bidra som rådgivere er vårt samarbeid på tvers av fagområder i Atea og med våre partnere.

logosalat.foto

Hvorfor velge Atea som partner?

Lokalt og nært

Vi har kontorer over hele landet og jobber allerede med kommuner fra nord til sør gjennom lokale rådgivere.

50 år med IT

Vi har lang erfaring i IT-bransjen og har kompetanse i de fleste sektorer. Derfor kan vi trygt levere helhetelige løsninger i alle skalaer.

Skolefag i sentrum

Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med solid skolefaglig bakgrunn og kompetanse.

Sikkerhet først

Vi har et eget sikkerhetsteam som jobber døgnet rundt med IT-sikkerhet og digitale verdier.

Snakk med en rådgiver

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer