Sikkerhet angrep cyber sec IRT datasikkerhet IT-sikkerhet

Innformasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å beskytte bedriftens verdier og å minimere risikoen man blir eksponert for. I Atea snakker vi om Sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på å organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens digitale verdier.

Sikkerhetstjenester

Styringstjenester for sikkerhet

Alle sikkerhetsinvesteringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivertjenester fra Atea, vil informasjonssikkerheten forankres i bedriftens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Tjenester innen sikkerhetsteknologi

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Dette kan leveres som en tjeneste eller som en loka installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IOT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Operasjonelle sikkerhetstjenester

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet.

 • Security Information and Event Management (SIEM) 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Threath Analytics” og “Threath Hunting”-tjenester

Atea sikkerhetsscan, innvendig, utvendig. Link til ekstern tjeneste for umiuddelbar scan fra CP.

Du kan ikke beskytte det du ikke vet om!

Bedriftsnettverket gir tilgang til verdifull og sensitiv informasjon. Er du sikker på at det ikke lurer overraskelser som kan kompromittere dine enheter og data?

Ikke ta sjansen, få full oversikt og synlighet i nettverket med Atea Security Scan!

Atea Security Scan for innsiden og gjennomgang av rapport: 
Pris eks. mva: 4.999,-

Ønsker du å teste om at din sikkerhet kan beskytte deg mot avanserte angrep? Kjør denne ufarlige testen igjennom din nettleser i dag!

Denne testen kan sjekke om at din brannmur, anti-virus, sky eller mobiltelefon klarer å beskytte seg mot avanserte angrep!

IRT

NSM godkjent i kritisk hendelseshåndtering: Atea Incident Response Team (IRT) er en gruppering av høyt sertifiserte og kompetente sikkerhetskonsulenter som har spesialisert seg på kritisk hendelse håndtering i forbindelse med datakriminalitet og angrep. 

Cyber forsikring

Cyber forsikring reduserer risiko for de største kostnadene knyttet til datakriminalitet eller driftsproblemer som følge av uønskede hendelser.

Atea Sikkerhetsbrev

Atea sender med jevne mellomrom ut Sikkerhetsbrev med relevant innhold, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. Meld deg på sikkerhetsbrevet her

Kontakt oss
”Under angrep? Ring 03060”

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer