Til hovedinnhald

IT-sikkerhet for din bedrift

Vi er gode på å sikre og forsikre alt vi har av verdier på hjemmebane. Men hva med bedriften? Informasjonssikkerhet for bedrifter handler om å beskytte arbeidsplassens digitale verdier mot dataangrep.

I Atea er vi opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens verdier i en digital jobbhverdag.

Snakk med en av våre sikkerhetseksperter

 

 

Sikkerhetstjenester

Alle sikkerhetsinvesteringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivertjenester fra Atea, vil informasjonssikkerheten forankres i bedriftens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Dette kan leveres som en tjeneste eller som en lokal installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IoT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Dette gjennomføres av både sikkerhetsrådgivere, arkitekter og konsulenter. For å ivareta operasjonell drift.

 • Security Information and Event Management (SIEM) 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Threat Analytisk” og “Threat Hunting”-tjenester

 

Sjekkliste for IT-sikkerhet

 

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din bedrift? Har du mangler i din sjekkliste?

Send inn skjemaet, så vi hjelper deg med prosesser, teknologi og struktur for å styre din sikkerhet.

 

 

 

Unngå sikkerhetsTABBE

TABBE representerer grunnleggende sikkerhetsmekanismer som alle virksomheter må ta hensyn til, uansett størrelse.

 

T

 o Faktor Autentisering

A

 ntivirus 

B

 rannmur (NG)

B

 eredskapsplan (Atea IRT) 

E

 -læring

 

Er du beskyttet mot avanserte angrep?

Ønsker du å teste om at din sikkerhet kan beskytte deg mot avanserte angrep? Kjør denne ufarlige testen igjennom din nettleser.Denne testen sjekker om din brannmur, anti-virus, sky eller mobiltelefon klarer å beskytte seg mot avanserte angrep.

 

Ved å trykke på denne knappen besøker du en ekstern side. Du samtykker i at Atea, Check Point og Infinigate har innsyn i dine resultater. Samt kunne bruke det for å ta kontakt med virksomheten som har benyttet seg av testen.

 

 

Incident Response Team

Du tilgang til et spesialtrent team som er forberedt på å oppfylle de rollene som kreves i en sikkerhetshendelse. 
 
IRT er organisert som et virtuelt team innad i Atea og vil etablere ”remote” kontakt eller rykke ut på stedet når hendelsen krever dette.
Atea bidrar med rådgivning og konsulentbistand i alle faser av en hendelse og bruker Ateas bredde i form av kompetanse og geografiske tilstedeværelse. Atea er også NSM godkjent i hendelseshåndering i forbindelse med it-sikkerhetshendelser. 

 

Ved mistanke om et dataangrep mot organisasjonen, ring 03060 og velg IRT. Utrykning 24/7.

Diskuter med oss

 
IT-sikkerhet 🔒
Offentlig gruppe på Facebook
Bli medlem av gruppen
Interessert i IT-sikkerhet? Bli med og diskuter informasjonssikkerhet med oss!
 

Meld deg på sikkerhetsbrevØnsker du å holde deg oppdatert? Vi sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev om IT-sikkerhet.

 

Meld deg på her, så får du med deg relevant innhold om sikkerhet, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. 

 

 

 

Husk at du til en hver tid kan endre dine opplysninger på Min side

Kontakt oss
 

Våre partnere

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer