Til hovedinnhald
Tilbake til Om Atea

The Place to Be

En kulturdrevet organisasjon

Atea har vært gjennom mange spennende epoker i sitt over 50 år lange liv. Vi har preget norsk IT-bransje og ser frem til å gjøre det også i årene fremover. I mange av disse årene har kulturen vært et av de sterkeste kjennetegnene på hvem vi er. En bedriftskultur er som sjelen til en bedrift – og den gjennomgriper alt vi gjør i Atea.

I Atea tar vi kulturen på alvor, vi er en sterkt kulturdrevet organisasjon. Vi betegner vår kultur som en prestasjonskultur. For å bevege oss videre i en slik retning, involverer vi medarbeiderne tett, både når det gjelder styring og valg vi tar i selskapet. Involvering er derfor en av våre grunnpilarer og de ansatte blir utfordret og tar ansvar.

Våre verdier

Fremtidsrettet

Sammen går vi foran og driver utvikling. Sammen viser vi mot og "sult". Sammen tenker vi nytt

Ansvarlig

Sammen arbeider vi for en bedre framtid. Sammen tar vi initiativ. Sammen leverer vi det vi lover.

Nysgjerrig

Sammen utforsker vi det vi ikke kan. Sammen søker og deler vi kunnskap. Sammen utfordrer vi oss selv og andre.

Kraftsenter i norsk IT-bransje

Atea har en tydelig og uttalt visjon, om å være kraftsenteret i norsk IT-bransje – vi skal være ”The Place to Be” og vi skal fortsette med å «bygge Norge med IT». Visjonen er for våre ansatte i Atea er mye mer enn fire fine ord satt sammen. Vår visjon er og skal være levende i selskapet, og retningsgivende for alle våre valg.

Et bilde sier mer enn tusen ord

Bildet til høyre ble for noen år siden hentet ”hjem”. Dette skjedde i forbindelse med en ekspedisjon som ble utført av seks av våre ansatte.

For å levendegjøre vår visjon og minne oss på den daglig, henger originalen nå på Atea´s hovedkontor i Karvesvingen og kopier på alle våre kontorer rundt om i landet.

Vår kultur og vår visjon er levende i Atea – hver eneste dag – ikke som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for at vi skal skape gode resultater og nå våre mål. Vårt mål er vekst, og det skal oppnås gjennom fornøyde kunder, partnere og ansatte. 

Etiske retningslinjer

Vi mener at informasjonsteknologi i kombinasjon med kunnskap og kreativitet kan gi opphav til helt nye standarder for produktivitet og livsstil i hele samfunnet. Det er med dette som utgangspunkt vi vil bygge opp et selskap som er markedsledende innenfor IT-infrastruktur fra Norden til Baltikum.

Et samarbeid mellom medarbeidere, kunder, teknologipartnere og investorer slik vi ser det kan imidlertid ikke lykkes uten relasjoner som er preget av tillit og som knytter mennesker sammen.

Derfor er det helt nødvendig at all Ateas virksomhet bygger på et solid fundament av strenge etiske retningslinjer.

Ateas etiske retningslinjer beskriver hvilke prinsipper Ateas medarbeidere skal følge i jobben – både internt og eksternt. De etiske retningslinjene må følges av alle som jobber for eller på vegne av Atea og skal styre beslutningene som tas i vår virksomhet.

Tilbake til Om Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer