Tilbake til Om Atea

Etiske retningslinjer

Ateas overordnede mål er å være «The Place to Be» – et sted der medarbeidere, kunder, teknologipartnere og investorer møtes og samarbeider om å forme fremtiden med teknologi.

Vi mener at informasjonsteknologi i kombinasjon med kunnskap og kreativitet kan gi opphav til helt nye standarder for produktivitet og livsstil i hele samfunnet. Det er med dette som utgangspunkt vi vil bygge opp et selskap som er markedsledende innenfor IT-infrastruktur fra Norden til Baltikum. 

Et samarbeid mellom medarbeidere, kunder, teknologipartnere og investorer slik vi ser det kan imidlertid ikke lykkes uten relasjoner som er preget av tillit og som knytter mennesker sammen. Derfor er det helt nødvendig at all Ateas virksomhet bygger på et solid fundament av strenge etiske retningslinjer. 

Ateas etiske retningslinjer beskriver hvilke prinsipper Ateas medarbeidere skal følge i jobben både internt og eksternt. De etiske retningslinjene må følges av alle som jobber for eller på vegne av Atea og skal styre beslutningene som tas i vår virksomhet.

 

 

Tilbake til Om Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer