Til hovedinnhald

Olje & Gass

Oljenæringen er Norges viktigste eksportnæring og har bidratt betydelig til velferdsstaten Norge. Denne næringen vil også være viktig for Norge i fremtiden, men som vi har sett i de siste årene, så må næringen hele tiden se på nye muligheter til å drive enda mer kostnadseffektivt og samtidig ikke gå på akkord med sikkerheten. Å digitalisere oljenæringen er derfor et av virkemidlene for å få kostnadene ned og å drive mer effektivt, og mange oljeselskap har derfor startet egne digitaliseringsprogram.

Bedre informasjonsflyt gir mer energi

 

Atea sin tilnærming til dette er å se på informasjonsflyten som skjer i oljeselskapene, og da spesielt på informasjon fra kilder som kan være litt vanskelig tilgjengelige, men samtidig er viktig å få integrert inn i beslutningsprosessene. I tillegg ser vi på hvordan vi kan være med på å automatisere arbeidsoppgaver innen informasjons- og datamanagement.

Utgangspunktet har vært å ta løsninger som allerede har vært nyttige i et oljeselskap, og ta dette med ut som produkt til andre selskap. I stedet for at hvert selskap lager sine egne løsninger, er det å bruke samme teknologi besparende, og samtidig ved at flere selskap bruker dette og gir innspill på hvordan det kan videreutvikles, vil det hele tiden bli forbedringer som kommer alle tilgode.

 

Konkurransefortrinnet ligger ikke i hvilken teknologi du bruker, men hvordan du tar beslutninger basert på informasjonen du får satt sammen ved hjelp av teknologien.

Dette vil bidra til mer effektive beslutninger, og å hjelpe profesjonelle datamanagere til å bruke mer tid på verdiskapende oppgaver ved å la systemene og ikke menneskene utføre repetitive og manuelle oppgaver.

Hva er Olje & Gass dataintegrering

 

Vårt produkt, Atea E&P Connect (AEPC), lar selskapene automatisere nedlasting av data og informasjon fra eksterne og interne kilder som eInnsyn, Miljødirektoratet, Licence2Share, OD faktasider, Diskos, Petrel/Studio etc til en egen AEPC database, for så å kunne sammenstille data fra de forskjellige kildene; både i dybden og på tvers av kildene.

 

Dette muliggjør kvalitetssikring av data og informasjon på en ny måte, det gjør informasjonen lett tilgjengelig for beslutningstakere, og automatisert nedlasting frigjør tid.

Hvordan lykkes med dette

 

AEPC er laget av personer i Atea som har jobbet i Oljeselskap og som kjenner godt hva som bør automatiseres og hvilke informasjon som er nyttig å ha lett tilgang til. Det å ha god kjennskap til prosessene i oljeselskapene er nøkkelen til å være med å utvikle et produkt som AEPC til å bli en suksess, ved at en klarer å se hva som er viktig for personene som jobber i næringen.

Dessuten vil slik førstehåndskunnskap være uvurderlig i diskusjoner med selskaper for å videreutvikle AEPC til et produkt som hjelper ditt selskap til å bli enda mer effektivt og klar til å ta beslutningene som kreves for å få suksess i fremtiden.

Ønsker ditt firma å komme i gang?

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer