Til hovedinnhald

Olje og gass

Oljenæringen er Norges viktigste eksportnæring og har bidratt betydelig til velferdsstaten Norge. Denne næringen vil også være viktig for Norge i fremtiden, men som vi har sett i de siste årene, så må næringen hele tiden se på nye muligheter til å drive enda mer kostnadseffektivt. Samtidig uten å gå på akkord med sikkerheten.Å digitalisere oljenæringen er derfor et av virkemidlene for å få kostnadene ned og å drive mer effektivt. Mange oljeselskap har derfor startet egne digitaliseringsprogram.

 

Bedre informasjonsflyt gir mer energi

Atea ser på informasjonsflyten som skjer i oljeselskapene, og da spesielt på informasjon fra kilder som kan være litt utilgjengelige, men samtidig viktig å få integrert inn i beslutningsprosessene. I tillegg ser vi på hvordan vi kan være med på å automatisere arbeidsoppgaver innen informasjons- og datahåndtering.

Utgangspunktet har vært å ta løsninger som allerede har vært nyttige i et oljeselskap, og ta dette med ut som produkt til andre selskap.

I stedet for at hvert selskap lager sine egne løsninger, er det mer lønnsomt å bruke samme teknologi og samtidig ved at flere selskap bruker dette og gir innspill på hvordan det kan videreutvikles, vil det hele tiden bli forbedringer som kommer alle til gode.

Dette vil bidra til mer effektive beslutninger, og å hjelpe profesjonelle datamanagere til å bruke mer tid på verdiskapende oppgaver ved å la systemene og ikke menneskene utføre repetitive og manuelle oppgaver.

Konkurransefortrinnet ligger ikke i hvilken teknologi du bruker, men hvordan du tar beslutninger basert på informasjonen du får satt sammen ved hjelp av teknologien.

 

Møterom med tre personer som sitter rundt et bord og to personer i bakgrunnen som håndhilser.foto

Hvordan lykkes?

AEPC er laget av personer i Atea som har jobbet i Oljeselskap og som kjenner godt hva som bør automatiseres og hvilke informasjon som er nyttig å ha lett tilgang til. Det å ha god kjennskap til prosessene i oljeselskapene er nøkkelen til å være med å utvikle et produkt som AEPC til å bli en suksess, ved at en klarer å se hva som er viktig for personene som jobber i næringen.

Dessuten vil slik førstehåndskunnskap være uvurderlig i diskusjoner med selskaper for å videreutvikle AEPC til et produkt som hjelper ditt selskap til å bli enda mer effektivt og klar til å ta beslutningene som kreves for å få suksess i fremtiden.

Ta kontakt for mer informasjon

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer