Til hovedinnhald

Konsulenttjenester

Vi har kvalifiserte konsulenter som leverer tjenester innenfor alle våre forretningsområder. Som kunde av Atea får du tilgang til all kompetansen. Har du spørsmål om hva vi kan bistå med?

 

 

Rådgivning

Digitaliseringen av det norske samfunnet går stadig raskere og det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon. Vi står overfor en teknologisk utvikling som vil forandre våre arbeidsplasser slik vi kjenner dem i dag. Atea har rådgivere som forstår at dette først og fremst handler om endring, og som forstår at mulighetene for verdiskaping ved å ta i bruk ny teknologi først skjer når vi får menneskene med på laget. Vi ser på helheten i virksomheten og optimaliserer bruken av teknologi og IT.

 

 

Prosjektledelse

God prosjektledelse kan være forskjellen på en vellykket eller mislykket investering. Vi hjelper virksomheter med en hensiktsmessig, smidig og effektiv innføring av teknologiske løsninger, og sikrer kvalitet og fremdrift i prosjekter.

Et krav hos oss er derfor at vi alltid skal stille med rett og oppdatert prosjektkompetanse. Metoden som benyttes er basert på den internasjonalt anerkjente PRINCE2®, Projects in Controlled Environments. Denne modellen er tilpasset våre omgivelser og har med suksess blitt benyttet på et stort antall prosjekter innen privat- og offentlig sektor.

 

Responsavtaler

IT-løsningene i en virksomhet må fungere til en hver tid. Hvis skaden først er ute er det viktig å få systemet opp igjen så fort som mulig. Nedetid kan resultere i tapte data, inntekter og i verste fall svekket omdømme. Rask og kvalifisert hjelp kan også bli dyrt hvis ikke det er forhåndsavtalt.

Våre konsulenter og nasjonale og regionale vaktlag har kvalifiserte sertifiseringer og kompetanse på tvers av alle typer løsninger. Ta kontakt, så hjelper vi deg å sette sammen den beste løsningen for din virksomhet.

Les mer om våre løsninger

Kontakt oss

Infrastruktur og design

Våre spesialister sikrer deg optimalt utbytte av dine IT-investeringer. Vi analyserer din virksomhets eksisterende IT-infrastruktur og kartlegger status med hensyn til bl.a. kritiske tjenester, risiko og kostnader forbundet med IT. På grunnlag av din kunnskap om virksomheten og vår lange erfaring med ulik teknologi utarbeider vi sammen et forslag til ny infrastruktur og design. Målet er å skape et kostnadseffektivt og bærekraftig tjenestesett som bringer virksomheten videre.

Infrastruktur er relevant enten det dreier seg om å videreutvikle og modernisere nåværende tjenester, eller å etablere et nytt tjenesteområde.

Vi leverer:

 • Optimalt forhold mellom skybaserte- og egenproduserte tjenester
 • Modernisering, videreutvikling og kostnadseffektivisering av WAN
 • Konsolidering av flere driftsmiljøer 
 • Redusering av risiko og konsekvens ved utfall av kritiske tjenester

 

Teknisk service og support

Vi følger opp datautstyret i din virksomhet gjennom hele livssyklusen, fra det blir levert til det blir utfaset. Med teknisk service fra oss kan du få alt fra spesialtilpassede leveranser til reparasjoner utført på ønsket lokasjon. 

Teknologi, produkter og behov er i stadig endring. Alt av klienter og tilbehør som PC, smarttelefoner og nettbrett krever kontinuerlig for-/etterbehandling, samt vedlikehold for å fungere optimalt i henhold til behovene.  

Du kan også få utstyr ferdig levert, ferdig konfigurert uten emballasje, og et felles kontaktpunkt for å utføre garantireparasjoner på IT-utstyret.

 

Tjenesten sikrer: 

 • Ivaretakelse av alle oppgaver i forbindelse med service for dine enheter  
 • Sikker, rask og forsvarlig installasjon, med transport og evt. mellomlagring  
 • Flytting, merking og sikring av operative funksjoner  
 • Øking av kapasitet og funksjonalitet ved behov  
 • Sikker og miljøvennlig håndtering av emballasje og utstyr
 • Kontroll over dine enheter til enhver tid 
 • Trygghet for at virksomhetens policy blir fulgt på en sikker og miljøvennlig måte
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer