Til hovedinnhald

IT-sikkerhet

Beskytt virksomhetens verdier

Vi er gode på å sikre og forsikre alt vi har av verdier på hjemmebane. Men hva med virksomheten? IT -sikkerhet handler om å beskytte arbeidsplassens digitale verdier mot dataangrep.

I Atea er vi opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens verdier i en digital jobbhverdag.

Mistenker du at din virksomhet er utsatt for et dataangrep? Ring 03060 og be om IRT.

 

Sikkerhetspakker

1. Modenhetsanalyse for IT-sikkerhet

Modenhetsanalysen for informasjonssikkerhet skal gi svar på virksomhetens modenhet ved å avdekke sikkerhetsprosesser, styringsverktøy og hvordan virksomheten forholder seg til teknologiene som brukes. Alt basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsipper versjon 2.0.

På denne måten blir din virksomhet og bruken av teknologier rustet for fremtiden. I tillegg førere det til bevisstgjøring på hvor du står i forhold til dagens trusselbilde og får en klar plan for hvordan dette skal ivaretaes i fremtiden.

 

2. Sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Denne sikkerhetspakken kombinerer tjenester fra våre strategiske sikkerhetsrådgivere og tekniske sikkerhetseksperter.

Forretningsforståelse og strategisk tilnærming, kombinert med dyp kompetanse innen spesialiserte verktøy og oppsett, gjør at Atea kan tilby en helhetlig revisjon av virksomhetens tekniske sikkerhetstjenester, for å sikre at disse yter optimalt og er satt opp i henhold til «best practice».

Finner vi mangler i porteføljen, kan vi bistå med strategisk rådgivning både innen tekniske og ikke-tekniske aspekter av sikkerhet, samt at vi med støtte av markedets sterkeste aktører, kan foreslå oppsett og løsninger som passer den enkeltes profil og miljø.

 

2. SOC+

Uten kontroll på logger, alarmer og hendelser jobber virksomheten i blinde med sikkerhetsutfordringene. Security Incident and Event Management (SIEM) samler, samordner og alarmerer på bakgrunn av alle loggene virksomhetens systemer genererer.

Disse alarmene må forstås, undersøkes og verifiseres av et Security Operations Center (SOC). Er hendelsen av kritisk art, må man handle raskt.

Vårt Incident Response Team (IRT) er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og tilgjengelige døgnet rundt, alle dager i året. På kort varsel vil de stoppe angrepet, sikre beviser og gjenopprette til normal drift.

 

4. Sirius - Sikkerhet for SMB

Sirius er IT-sikkerhetspakken for små og mellomstore bedrifter. Til en gunstig pris som ikke går på bekostning av kvaliteten sørger vi for at din virksomhet går en IT- sikker framtid i møte.

Sikkerhetspakken inneholder et fast sett med komponenter som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene vi vet at norske virksomheter står ovenfor.

 

5. Penetrasjonstesting

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer, og for å beskytte virksomheten trenger man å endre tankegangen rundt sikkerhet. Man trenger å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

Vi bruker anerkjente rammeverk for gjennomføring av penetrasjonstester. En penetrasjonstest fra oss har som mål å øke sikkerhetsnivået til din virksomhet.

 

Sjekkliste for IT-sikkerhet

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din virksomhet? Har du mangler i din sjekkliste? Send inn skjemaet, så vi hjelper deg med prosesser, teknologi og struktur for å styre din sikkerhet.

Gå til skjema her.

Sikkerhetstjenester

Styringstjenester for sikkerhet

Alle investeringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivningstjenester fra Atea vil informasjonssikkerheten forankres i virksomhetens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Tjenester innen sikkerhetsteknologi

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Enten som en tjeneste eller lokal installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IoT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Operasjonelle sikkerhetstjenester

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Dette gjennomføres av både sikkerhetsrådgivere, arkitekter og konsulenter. For å ivareta operasjonell drift.

 • SOC+ 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Trusselanalyse og proaktiv jakt på trusler

Våre partnere

partnerlogoer_it_sikkerhet.foto

Meld deg på vårt sikkerhetsbrev

Vi sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev om IT-sikkerhet. Meld deg på for å få relevant innhold om sikkerhet, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. Du kan til en hver tid endre dine opplysninger og interesseområder på Min side.

Diskuter med oss

Du kan også bli med i vår gruppe på Facebook og diskutere IT-sikkerhet med oss og andre som er interessert i faget.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer