Til hovedinnhald
Iot Innsikt Analyse Data tingenes internett Infrastruktur

Tingenes internett

Hver dag kobles nye enheter til nettet og baner vei for smarte hus, arbeidsplasser, skoler og også hele smarte byer. Tingenes Internett har for lengst gjort inntog i norske hjem og bedrifter. Med det følger det et stort behov for å tenke nytt rundt digitale tjenester og nyttiggjøring av alle datastrømmene. Er du klar?

Hva er tingenes internett?

 

Tingenes Internett, eller Internet of Things (IoT) på engelsk, er nettverket av alle de fysiske dingsene som kobler seg opp til internett, og som gjennom elektronikk, programvare, beacons, sensorer, og nettverkskontakt kan utveksle data uten menneskelig interaksjon.

For de fleste betyr IoT at ting de har i hjemmet er knyttet opp mot internett, og er med på å gjøre hverdagen vår enklere. For bedrifter ligger fokuset på hvordan man kan strømlinje forme produksjon, få bedre oversikt og mer data for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Eksempel på Tingenes Internett

I den større sammenheng kan for eksempel sensorteknologi måle luftkvaliteten over en by i sanntid og justere avgiften i bomringen for å redusere trafikken inn til byen, og samtidig sende en SMS til astmatikere om å være forsiktige med å reise til byen når det er dårlig luftkvaliteten. I dag er dette manuelt arbeid som tar lang tid. Dette er bare ett av mange eksempler på effektivisering og forbedring av prosesser hvor tingenes internett kan spille en viktig rolle.

Vi i Atea hjelper bedrifter og offentlige virksomheter til å få nødvendig forståelse og innsikt i hvordan digitalisere og strukturere systemer. Teknologi endrer seg stadig raskere. Atea er godt posisjonert til å hjelpe næringen til å utnytte mulighetene implementasjon av ny teknologi tilbyr.

Thomas Sjøberg

Produktsjef IoT

Få kontroll på informasjonsstrømmen

 

 

Før var det mye fokus på å være først ute med ny teknologi, men man skal ikke ta i bruk ny teknologi bare for å være først ute, men for å ta kontroll over virksomheten, øke verdiskapningen og se reelle endringer i hvordan bedriftens kan utnytte teknologien som allerede eksisterer.

Smart teknologi, anvendt på riktig måte kan spare både kostnader og energi, som igjen vil føre til at effektiviteten øker. Ved å samle IoT-teknologi i riktig informasjonsstrøm får man innsikt som kan automatisere tunge prosesser.

Strukturering av IoT-data

 

Behovet for innsamling av informasjon, analyse og en fornuftig fremstilling av dataene gjelder alle bransjer – enten du jobber innen helse- og omsorg, skole- og utdanning, bygg- og annlegg eller havbruk. Kunstig intelligens kombinert med gode analyseverktøy er særlig nyttig for de bransjene som er utsatt for kraftige omveltninger og disrupsjon.

IoT utfordrer sikkerhet

 

En stor utfordring med tingens internett er informasjons- og IT-sikkerhet. Bedriftsnettverket gir tilgang til verdifull og sensitiv informasjon. Dersom en datamaskin kommer i feil hender kan personen som finner den potensielt bruke denne enheten for å få tilgang til resten av bedriftsnettet og gjøre skade. Vi i ATEA har god erfaring med å sikre tilgang til iot-enhterer slik at man opprettholder GDPR-regler og sikre protokoller, krypteringsmekanismer og tilgangskontroll.

ATEA Digital Platform strukturerer datene

 

Vi tror at teknologien som trengs for å ta kontroll over verdikjeden allerede eksisterer. Her handler det om å ta i bruk den rette teknologien og få den til å prate sammen på en smart måte som gir reell verdi for deg. Dette kaller vi Atea Digital Plattform. Med den kan vi nå strukturere dataen med smart teknologi, gi ny innsikt man tidligere ikke hadde og gi deg riktig beslutningstøtte i sanntid.

Ved å koble flere enheter til Atea Digital Plattform, oppdager analyseverktøyet trender og sammenhenger som gir målrettet og pålitelig grunnlag for nye beslutninger. Atea Digital Plattform muliggjør utnyttelse av fagsystemer og enheter på tvers av leverandører i sanntid i ett skalerbart system. Her kan du hente ut enkle rapporter og dashboard for visualisering av informasjon, til mer avanserte applikasjoner. På denne måten kan du og din bedrift dra mer nytte av tingenes internett.

Vi tar gjerne en prat om hvordan ATEA Digital Platform eller andre IoT-enheter kan tilpasses og gagne din bedrift. Ta kontakt med oss her for en prat om Tingens Internett.

 

 

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer