Industri 4.0

Automatiseringen av det norske samfunnet går stadig raskere, og det snakkes nå om den fjerde industrielle revolusjon. Det kan gi store utfordringer, men åpner også opp for enorme muligheter. Atea jobber med løsninger som er sentrale i den fjerde industrielle revolusjon, eller industri 4.0, som er den nye benevnelsen. Michael Jacobs liker å fokusere på det positive ved den nye revolusjonen.

Automatiseringen av Norge

Automatiseringen gir Norge store muligheter. Vi ser allerede at norske virksomheter har begynt å hente hjem arbeidsplasser fra Kina. Et eksempel er bildelprodusenten Neuman som henter tidligere utflagget produksjon fra Kina tilbake til industriparken på Raufoss. Dette bringer avansert norsk engineeringkompetanse nærmere produksjonsprosessen, og ville ikke vært mulig uten stor grad av automatisering. Resultat er en mer effektiv og lønnsom produksjon. Dette var et utenkelig scenario kun for få år siden. Denne utviklingen vil fortsette til flere næringer, og i fremtiden kan vi like gjerne se klær med merkelappen Made in Norway i stedet for Made in China, sier Michael Jacobs.

Industrimeldingen 2017

I forbindelse med arbeidet med den nye industrimeldingen, besøker næringsminister Monica Mæland Tyskland for å lære mer om deres prosjekt «Industrie 4.0»

 regjeringen.no sies det at en ny Industrimelding skal være klar i begynnelsen av 2017. Den forrige kom i 1980 så det er på høy tid med en ny melding.

- Industrien er i en situasjon hvor kunnskap, teknologi og globale markeder endres i et raskt tempo. Dette åpner muligheter og skjerper konkurransen for norske bedrifter, sier næringsminister Mæland på regjeringens nettside.

- Vi står overfor en teknologisk utvikling i årene fremover, som vil endre norsk industri slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, roboter og digitalisering vil endre måten vi jobber på. Men ny teknologi gir også nye muligheter for utvikling av nye produkter og tjenester, uttaler Mæland videre.

I forbindelse med utformingen av Industrimeldingen, har næringsministeren både reist landet rundt og møtt norske bedrifter, og vært i Tyskland for å se hvordan Europas ledende industrinasjon tilnærmer seg ny teknologi. Det er derfor lov å håpe at Industrimeldingen blir startskuddet på en tydelig satsing for å digitalisere norske produksjonsbedrifter.

Det synes ikke å være noe i veien med investeringsviljen hos bedriftene selv. På nettsiden til Norsk Industri meldes det at investeringsviljen til industribedriftene er vesentlig høyere i starten av 2017 enn i slutten av 2016.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrås investeringsundersøkelse viser at investeringene i 2017 øker med tre milliarder kroner mer enn anslått i november. Økningen i anslaget for investeringer er på 17 prosent, ifølge SSB.

Investeringene i industrien ligger dermed an til å være på nivå med rekordnivået fra 2016. Det er særlig investeringer innen produksjon av kjemiske råvarer som øker, sammenlignet med anslaget fra fjerde kvartal. Men også bedriftene innen næringsmiddel, papir, metall og metallvare øker, melder Norsk Industri.

Tyskland leder an

Det eneste landet i Europa der industrien ikke synker er Tyskland, som også er det eneste landet i Europa der styresmaktene har en fastsatt plan om hvordan de skal hjelpe industrien å implementere Industri 4.0. Den tyske regjeringen har bevilget 200 millioner euro for å forsterke Industri 4.0-relevant forskning i akademia og næringsliv.

Norge har utvilsomt mye å lære av Tysklands omfattende satsing på å digitalisere industrien. Denne filmen fra Germany Trade & invest, det offisielle organet som promoterer Tyskland som handelspartner, gir et godt overblikk over satsingen på å digitalisere industrien, og peker på de store gevinstene man har som mål å oppnå: 18% forbedring av effektivitet og 13% reduksjon av kostnader. Filmen varer under ti minutter og er vel verdt tiden! 

Atea tilbyr Watson fra IBM

Atea har høyeste partnerstatus og samarbeider med IBM både lokalt og nordisk nivå. IBM har en stor produktportefølje og Atea tilbyr hele denne, inkludert Watson som har mange anvendelsesområder innen Industri 4.0.

Kognitiv databehandling er bruk av intelligente maskiner som tolker komplekse datasett på nye måter for å finne mulige løsninger på de mest krevende utfordringer vi står overfor, skriver Asle Hagen, Business Development Manager i IBM på LinkedIn.

IBM har etablert en egen divisjon, Watson, som arbeider med kognitiv databehandling og hjelper virksomheter over hele verden med å ta i bruk denne teknologien. Kognitive funksjoner bygges  også inn i stadig flere av IBMs andre løsninger. Ferdige komponenter og API’er for kognitiv databehandling er for eksempel tilgjengelige i IBMs skybaserte plattformtjeneste, Bluemix.

 

Snakk med en rådgiver om Industri 4.0

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer