Til hovedinnhald

Havbruk

De som klarer å bruke teknologi innen havbruk fremover kommer til å kunne skape lønnsomhet i fremtiden. Dette handler om å ha kontroll på datakjeden gjennom alle leddene av produksjon og vil være avgørende i denne bransjen som er preget av høy konkurranse. Er du forberedt på fremtidens havbruks teknologi? Atea kan hjelpe deg.

Hva er Havbruksteknologi?

 

Havbruksteknologi er samspillet mellom organismer, miljø og teknologi i produksjonsprosessen. For oss i Atea betyr havbruksteknologi at næringen utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen.

Trond Henriksen
Leder, Strategi og Teknologi

Bedre fiskevelferd med strukturert datainnsamling

 

Havbruksnæringen får i dag mye kritikk for manglende fiskevelferd og negativ miljøpåvirkning. Her mener vi i Atea at teknologi innen havbruket spiller en avgjørende rolle. Ved å benytte en overordnet plattform, kan aktørene i havbruksnæringen på alvor få utnyttet potensialet som ligger i analyse av stordata, maskinlæring (AI) og objektgjenkjenning.

Ved å bli enige om å standardisere strukturen på datainnsamlingen vil havbruksnæringen få maksimal effekt av den innsikten ny teknologi gir om egen virksomhet, samt radikalt forenkle kommunikasjonen med myndighetene.

Ved å utnytte kraften i teknologien oppnår havbruksnæringen økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø. Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever gode og bærekraftige liv. 

Riktig teknologi gjennom hele verdikjeden

 

 

Vi tror at teknologien som behøves for å ta kontroll over verdikjeden allerede eksisterer. Her handler det om å ta i bruk den rette teknologien og få den til å prate sammen på en smart måte som gir reell verdi for deg som jobber i næringen. Dette kaller vi i Atea «den digitale laksereisen».

Internet of things (IoT) og sensorikk vil gi unik innsikt om forholdene fisken lever under, og hvordan nærmiljøet påvirkes av driften. Koblet til rapportering under FISHWELL standarden, kan man dokumentere fiskevelferd og miljøpåvirkning. Når dette kobles opp mot all tilgjengelig data, kan vi også forutsi hvor mye laks som lever på anlegget.

En underliggende teknologiplattform får eksisterende systemer til å prate sammen, og gir et unikt innsiktsbilde i egen virksomhet. Installeres maskinsyn og maskinlæring kan man forutse hendelser i driften.

Kontakt oss

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer