Laks teknologi datafangst analyse innsikt Havbruk

Havbruk

Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen – her kommer Atea inn i bildet. Vi kan bistå med automatisering og digitalisering av både små og store prosesser som vil kunne gi din bedrift en enorm besparelse i form av ressursbruk og kunne bidra til å opprettholde en sunn laksebestand med mindre svinn av biomasse.

Hva er Havbruksteknologi?

Havbruk er Norges nest viktigste eksportnæring (etter oljen). Det er ryggmargen til nasjonen i årene som kommer. Atea som Norges ledende systemintegrator har konsepter og løsninger som bidrar til at næringen blir mer lønnsom, at fiskevelferden øker og at forbrukeren kan kjenne seg trygg på at fisken har et godt og fruktbart liv.

Teknologi endrer seg stadig raskere, Atea er godt posisjonert til å hjelpe næringen til å utnytte mulighetene implementasjon av ny teknologi gir.

Det dreier seg om datafangst, analyse og innsikt, sammenstilling av proprietære eksisterende systemer som gir næringen unik beslutningsstøtte og bidrar til økt lønnsomhet. 

Trond Henriksen
Leder, Strategi og Teknologi

Den digitale laksereisen

Vi tror at teknologien som behøves for å ta kontroll over verdikjeden allerede eksisterer. Her handler det om å ta i bruk den rette teknologien og få den til å prate sammen på en smart måte som gir reell verdi for deg som jobber i næringen. Dette kaller vi i Atea den digitale laksereisen – og vi tar gjerne en prat om hvordan den kan tilpasses og gagne din bedrift.

Full kontroll på hver laks

Med RFID-merking har vi kunnskap om alt fra dyrevelferd til temperatur under frakt.

IoT gir nøyaktig vekt på laks i merden

Når all datainformasjon som geografi, fóring og vær kobles sammen, kan vi forutsi hvor mye laks som er der – ned til nærmeste kilo.

Nye tanker

Atea har mange prosjekter på gang innen havbruk. Vi diskuterer gjerne åpent med bedrifter for å se om det er rom for samarbeid.

Hvordan komme i gang med ny teknologi?

Man skal ikke ta i bruk ny teknologi bare for å være først ute, men for å ta kontroll over virksomheten, øke verdiskapningen og se reelle endringer i hvordan bedriftens kan utnytte teknologien som allerede eksisterer. Dette er en videreutvikling av vår velferdstankegang, det handler om laksens velferd. Hvordan kan vi effektivt ha kontroll over vår dyrevelferd, forutsi når vi vil støte på problemer, eller når lakselusen kommer? Dette kan bidra med besparelser på flere milliarder i året i havbruksnæringen.

​Atea samarbeider aktivt med de fremste leverandørene innenfor teknologibransjen og jobber hver dag med å digitalisere og bygge fremtidens Norge sammen med våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer