Digitalisering Det store bildet

Vi digitaliserer Norge

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere bygger vi et digitalt Norge vi kan være stolte av. Atea har kunnskapen til å hjelpe din virksomhet å digitalisere på en måte som sikrer varig verdiskaping.

Hva mener vi med å digitalisere?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Dette er regjeringens definisjon for digitalisering. Atea jobber hver dag med å støtte prosesser og prosjekter innenfor mange bransjer, i det offentlige og i privat næringsvirksomhet. Våre store fokusområder for digitalisering er innenfor skolesektoren og velferdssektoren, samt byggenæringen - både for selve byggeprosessen og drift av smarte bygg.

Olje og gass

Oljenæringen er Norges viktigste eksportnæring og har bidratt betydelig til velferdsstaten Norge.

Denne næringen vil også være viktig for Norge i fremtiden, men som vi har sett i de siste årene, så må næringen hele tiden se på nye muligheter til å drive enda mer kostnadseffektivt og samtidig ikke gå på akkord med sikkerheten. Å digitalisere oljenæringen er derfor et av virkemidlene for å få kostnadene ned og å drive mer effektivt, og mange oljeselskap har derfor startet egne digitaliseringsprogram.

Iot

Daglig kobles nye enheter på nettet og baner vei for hvordan vi lever og jobber, samferdsel, hvordan vi lever og også hele smarte byer. Teknologiutviklingen har ført til et behov for å tenke nytt rundt hvordan vi kan utnytte disse informasjonsstrømmene. 

Smart teknologi, anvendt på rett måte, sparer kost og energi, og effektiviteten øker. Samlet sensordata gir innsikt som kan automatisere tunge prosesser i alle bransjer.

Vi hjelper virksomheter til å få nødvendig forståelse og innsikt i hvordan digitalisere og systemer med stort verdipotensial.

Havbruk

Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen – her kommer Atea inn i bildet. Vi kan bistå med automatisering og digitalisering av både små og store prosesser som vil kunne gi din bedrift en enorm besparelse i form av ressursbruk og kunne bidra til å opprettholde en sunn laksebestand med mindre svinn av biomasse. 

Skole

Hva skal vi med teknologi om vi ikke bruker den til å forbedre pedagogikken? Det er selvsagt en rekke kostnadsfordeler for skolene ved å investere riktig i teknologi. Papirbruken kan begrenses og kommunikasjonen blir enklere. Men det viktigste er å oppgradere pedagogikken og utruste elevene med det mange kaller 21st Century Skills.

Velferdsteknologi

Innen 2030 vil 7 av 10 måtte utdanne seg innenfor helsesektoren for å møte det økende behovet for varme hender. Sykehjemsplassene må i tillegg dobles. Det er allerede i dag utfordringer med å finne nok kvalifisert helse- og omsorgspersonell, når det er stadig spørsmål om å spare kroner i kommuneøkonomien. Hvordan blir fremtiden?

Smartbygg

Dagens bygg er automatiserte med sensorer som snakker sammen og reagerer på det. Vi vil bygge kognitive bygg, altså bygg som tar data fra sensorer og eksterne kilder og samler informasjonen i en stor database. Ved hjelp av maskinlæring vil bygget utvikle seg over tid, og tilpasses beboernes vaner, ønsker og tendenser.

Industri 4.0

Automatiseringen av det norske samfunnet går stadig raskere, og det snakkes nå om den fjerde industrielle revolusjon. Det kan gi store utfordringer, men åpner også opp for enorme muligheter. Atea jobber med løsninger som er sentrale i den fjerde industrielle revolusjon, eller industri 4.0, som er den nye benevnelsen.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer