Til hovedinnhald
Tilbake til Digital arbeidsplass

Teknologi som en tjeneste

Hvorfor eie når man kan leie?

Mange virksomheter ønsker å tjenesteutsette IT-driften og leie i stedet for å eie. Dette er en av de viktigste trendene innenfor teknologibransjen – og i våre egne liv er det stadig flere som hopper over på abonnementsløsninger. Hvorfor eie når man kan leie? Det er lønnsomt, skalerbart, sikkert, bærekraftig og fleksibelt. Under finner du mer informasjon om de ulike tjenestekonseptene.

PC som en tjeneste

Nå får du en skalerbar, fleksibel og ressursbesparende tjeneste for PC-innkjøp hos Atea. PC som en tjeneste omfatter alt fra anskaffelse, konfigurasjon, oppdatering, administrasjon, support, drift, selvbetjening og gjenvinning. Dette er en enkel, sikker og bærekraftig løsning som er elsket av ansatte, IT og økonomi.

 

dame som holder mobiltelefon.foto

Mobil som en tjeneste

Et komplett tjenestekonsept hvor vi håndterer alt det praktiske fra anskaffelse, klargjøring og levering til resirkulering. Tjenesten gir god kontroll over kostnader, forutsigbarhet til alle deler av virksomheten og bidrar til sirkulærøkonomien. Livet blir enklere for både ansatte og IT- og økonomiavdelingen. 

 

fire_personer_sitter_moterom.foto

Møterom som en tjeneste

Flere ansatte vil veksle mellom å være på kontoret og hjemmekontoret. Mange møter vil ha deltakere på hjemmekontor og fysisk tilstede i møterommet på kontoret. Dette stiller nye krav til utforming av møteplassene. Har du en god plan på hvordan du vil løse dette?

 

 

 

apple-lifestyle-mann-med-iphone.foto

Apple som en tjeneste

Med Apple som tjeneste er det lettere enn noensinne å ta i bruk Apple på en enkel og kostnadseffektiv måte. Med den høye restverdien det er på Apple-produkter, er det ekstra attraktivt å ha en fleksibel finansiering med tjenester inkludert, istedenfor å kjøpe med høye engangskostnader for å eie.

 

 

 

mange-mennesker-ga-r-fort.foto

Digitale skilt - Ny og intelligent teknologi

Vi integrerer ny teknologi og innsiktsdata for å skape intelligent kommunikasjon med kunder og ansatte. God innsikt gjør det mulig å ta riktige avgjørelser. Er din kommunikasjon målbar og intelligent?

 

skylagring.illustrasjon

Backup som en tjeneste

Er dine data trygge? Backup som en tjeneste ivaretar sikkerhetskopiering, gjenoppretting og gir utvidet beskyttelse mot løsepenger-angrep. All sentral infrastruktur og lagring er plassert i Norge.

 

mennesker-som-sitter-i-kontorlokale.foto

Nettverk som en tjeneste

Nettverk som tjeneste er en komplett abonnementstjeneste som inneholder infrastruktur, programvare og drift, tilpasset kvadratmeterne til rådighet. Det er ingen skjulte kostnader og alt kommer i én pakke til en fast pris.

 

skytjenester.illustrasjon

Privat sky som en tjeneste

Tjenesten innehlder en komplett IT-driftsplattform og profesjonell IT-avdeling. Applikasjonene kan kjøres lokalt, i våre datasentre, fra offentlige skyleverandører, eller som en hybrid løsning.

 

Plattform som en tjeneste

Vi tar ansvar for din skybaserte plattform slik at dine interne ressurser får tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Tjenesten sikrer overvåkning, sikkerhetskopiering og skalering.

 

Database som en tjeneste

Vi sørger for at databasene er tilgjengelig etter behov, beskyttet for datatap og korrupsjon, og yter som forventet. Tjenesten er basert på drift av MS SQL og Oracle og utføres av høyt sertifiserte konsulenter med mange års erfaring.

 

Tilbake til Digital arbeidsplass
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer