Til hovedinnhald
Tilbake til Datadrevet innovasjon

Velferdsteknologi

Teknologi som skaper et smartere helse-Norge

Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i – uavhengig av livssituasjon. Velferdsteknologi er digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem. Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

 

Rådgivning

Vi leverer en fleksibel og fremtidsrettet plattform for velferdsteknologi. Dette sikrer helhetlige løsninger og hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers av kommunale tjenester og systemer på institusjon og i bolig. Utstyr, sensorer for aktiv og passiv varsling, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes.

Vi skal bygge velferd med IT, og sørge for at teknologien og løsningene skal gi:

  • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for innbyggeren (brukeren) 
  • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell 
  • Økt trygghet for pårørende

Vi leverer alt fra rådgiving og prosjektledelse til implementering, opplæring og drift. Sammen med markedsledende partnere innenfor området skal løsningene sikre god kost/nytte for virksomheten.

Vår erfaring viser at nøkkelen til suksess er å utarbeide et godt løp for implementering og opplæring. Slik at ansatte, brukere, pårørende og teknisk personell får eierskap til løsningen, prosessen og nye/justerte rutiner.

Teknologien og arbeidsmetodene som følger av nye løsninger må sees i sammenheng.

eldre-mann-sla-r-fluer-med-fluesmekker-pa-skjerm.foto

Touch & Play

Touch & Play er en enkel og morsom aktivitetstavle for alle aldre. Den aktiviserer mennesker på en meningsfull og morsom måte, ved å trene både kropp og hjerne. Løsningen har en positiv innvirkning på brukerens livskvalitet samtidig som du frigjør ressurser for ansatte, slik at de kan ta seg av omsorgsdelen og sosialisere de som trenger det mest.

 

Innsikt skaper verdi

Vi tror på innsikt. Jo mer vi vet, desto mer kan vi forebygge og forbedre. Vår digitale plattform gir deg muligheten til å dele innsikt og data på tvers av løsninger og sektorer i en kommune. Ett sted for alt.

Våre løsninger

Små og store løsninger

Vi har lang erfaring med løsninger som trygghetsalarm, pasientvarsling og digitalt tilsyn. Dette kan være lokaliseringsløsninger og pasientsignal til en institusjon – men også en plattform for hele kommunen som vil gi mer innsikt, oversikt og forutsigbarhet for å drive utviklingen videre og forbedre produktene.

 

En enklere arbeidshverdag

Vi har også systemer som kan hjelpe deg i arbeidshverdagen, for eksempel RoomMate som sørger for digitalt tilsyn. Denne tjenesten kan løse mange ulike behov; Brukerne får nødvendig tilsyn, men får samtidig opplevelsen av å være alene og mestre sin egen hverdag.

Fordeler med velferdsteknologi

Trygghet 

Det er en påkjenning både for dem som trenger omsorg og deres pårørende å ikke vite om en får hjelp når en trenger det. Velferdsteknologi som trygghetsalarmer og digitalt tilsyn kan gi denne tryggheten.

Sosialisering 

Ensomhet er en stor belastning for mange eldre og syke, men med noen enkle hjelpemidler kan en legge til rette for felleskap og økt trivsel. Det er ofte ikke så mye som skal til og med riktig bruk av teknologi blir tilrettelegging av sosialt liv mye enklere.

Mestring

Det å kunne mestre både daglige gjøremål, men også opptrening og rehabilitering – fortrinnsvis i eget hjem gir samfunnsmessige gevinster. Når folk mestrer sitt eget liv har de mer å gi og samfunnet ellers kan bruke ressursene hos dem som ikke mestrer.

Økonomien 

Hjelper vi eldre å bo hjemme ett år eller to lengre vil det spare kommune-Norge for enorme summer i sykehjemsplasser. Klarer vi å gjøre hverdagen for helsepersonell litt lettere kan de hjelpe flere og slipper å slite seg ut og bli sykemeldte.

Snakk med oss om velferdsteknologi

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Datadrevet innovasjon
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer