Til hovedinnhald
Tilbake til Datadrevet innovasjon

Havbruksteknologi

Digitalisering av havbrukssektoren for økt lønnsomhet

Det å ha kontroll på datakjeden gjennom alle leddene av produksjon vil være avgjørende i en bransje preget av høy konkurranse. Er du forberedt på fremtidens havbruksteknologi?

Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Riktig bruk av blockchain-teknologi vil gi bransjen bedre kontroll, skape bærekraftige verdikjeder og sikre data i sanntid, som i ettertid ikke kan tukles med. Sporbarhet er ikke bare en forutsetning for trygg mat, det er også nøkkelen til å vinne tilliten til forbrukerne i en befolkning som i økende grad er opptatt av opprinnelsen til maten de spiser.

 

Hvorfor havbruksteknologi?

Ved å utnytte teknologiens kraft vil havbruksnæringen oppnå økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø.

Ved riktig bruk av teknologi innen havbruk, og ved å benytte en overordnet plattform, vil aktørene i havbruksnæringen for alvor få utnyttet potensialet som ligger i analyse av stordata, maskinlæring (AI) og objekt gjenkjenning.

Ved å standardisere strukturen på datainnsamlingen vil havbruksnæringen få maksimal effekt av den innsikten ny teknologi gir om egen virksomhet, samt radikalt forenkle kommunikasjonen med myndighetene.

Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever et godt og bærekraftig liv.

Våre samarbeid

Vi har et strategisk samarbeid med ledende selskaper innenfor bransjen. For våre kunder betyr dette en kunnskapsrik og sterk leveransekapasitet innenfor databaserte analyser og digitalisering av deres verdikjede. 

 

 

Blockchain teknologi

Teknologi gjennom hele verdikjeden

Vi tror at teknologien som behøves for å ta kontroll over verdikjeden allerede eksisterer. Her handler det om å ta i bruk den rette teknologien og få den til å prate sammen på en smart måte som gir reell verdi for deg som jobber i næringen. Dette kaller vi «den digitale laksereisen».

Internet of things (IoT) og sensorikk vil gi unik innsikt om forholdene fisken lever under og hvordan nærmiljøet påvirkes av driften.

Koblet til rapportering under FISHWELL standarden kan man dokumentere fiskevelferd og miljøpåvirkning. Når dette kobles opp mot all tilgjengelig data kan vi også forutsi hvor mye laks som lever på anlegget.

En underliggende teknologiplattform får eksisterende systemer til å prate sammen og gir et unikt innsiktsbilde i egen virksomhet. Installeres maskinsyn og maskinlæring kan man også forutse hendelser i driften.

Spør oss om havbruksteknologi

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Datadrevet innovasjon
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer