Til hovedinnhald
Tilbake til Bærekraft i Atea

Vårt eget miljøarbeid

En viktig del av vår forpliktelse er å drive aktivt miljøarbeid der vi jobber for å redusere belastningen vi har på klima og miljø ved å levere mer bærekraftig IT. Vårt mål er å møte våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnets forventninger til et aktivt klima- og miljøansvar.

 

Reduksjon av karbonavtrykk

Vi i Atea jobber kontinuerlig med å redusere vårt karbonavtrykk. Vi skal kutte utslipp på både transport, reise, elektrisitet og varme og avfall. Målet er å redusere utslipp med 50% innen 2030.

I tillegg har vi et stort fokus på miljø i emballasje og transport ut til kunder, og jobber tett med våre distributører på deres miljøarbeid.

Våre etiske retningslinjer inneholder miljøkrav for alle leverandører, for å redusere karbonutslippene i produksjon av produkter og hele produktets livssyklus.

Den største miljøpåvirkningen ligger i vårt arbeid med overgangen til en sirkulær IT-økonomi, og hvordan våre tjenester kan bidra med å redusere utslipp hos våre kunder.

Klimatiltak for møter og arrangementer

Vi i Atea setter miljø, klima og sosiale forhold som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Det samme gjelder for våre arrangementer, som, uavhengig av om de er fysiske eller digitale, skal gjennomføres i tråd med vår bærekraftsstrategi.

Som et ledd i denne strategien, støtter Atea Zero sitt arbeid, og har inngått et samarbeid for perioden 2021-2023. Vi har sammen utviklet en teknisk spesifikasjon for produksjon, som viser våre krav for gjennomføring av arrangementer, og er et bidrag for å nå bærekraftsmålene mot 2030.

Denne spesifikasjonen skal deles med eventpartnere og medprodusenter av Atea sine arrangementer.

Les spesifikasjonene her.

Klimanøytral virksomhet

Atea har inngått et samarbeid med organisasjonen ZeroMission hvor vi kompanserer for utslippene fra virksomheten som vi ikke kan kutte. Samarbeidet innebærer å plante skog i prosjekter i Uganda hvor avskoging vært et stort problem på grunn av fattigdom. Trærne som plantes sørger for biologisk mangfold, og gir småbrukerne i området kunnskap og teknisk støtte for å redusere klima-endringer.

Klimaregnskap

Atea har ført klimaregnskap siden 2007. Klimaregnskapet fra 2017 viser at vi i Norge har redusert utslippene per ansatt med 43 %. Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre utslipp. Klimaregnskapet er derfor et viktig verktøy for å nå målene våre fremover, samtidig som det bidrar til åpenhet på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet.

Tilbake til Bærekraft i Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer