Til hovedinnhald

Bærekraft i Atea

Som stor aktør har vi i Atea et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi tror på ekte bærekraftsarbeid gjennom satsing på områder nærliggende vår kjernevirksomhet. Atea tilbyr teknologi av og for mennesker, og setter derfor bærekraft som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Vårt mål er å bidra til positiv verdiskapning som skaper forskjeller i dag og i fremtiden.

Vår bærekraftsplan

Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vi i Atea tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. Vi vil oppnå dette gjennom fem ulike mål, og vi satser høyt for å ha noe å strekke oss etter.

 

Bærekraftig IT

Bærekraftig livssyklushåndtering av IT er viktigere enn noen gang. For at IT skal kunne være bærekraftig må enhetene våre brukes på nytt flere ganger, og inngå i en sirkulær økonomi. La bærekraft gjennomsyre hele IT-produktets livssyklus, fra produktvalg til avhending.

 

Vi tar ansvar for vår verdikjede

Sosialt og etisk ansvar skal gjennomsyre hele virksomheten vår. Vi jobber aktivt for å sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold både for våre ansatte og i våre verdikjeder.

Vi er klar over at det er vanskelig å verifisere at det ikke er brudd på internasjonale konvensjoner i en kjede som kan strekke seg over flere kontinenter. For å gjøre dette kreves systematisk og langsiktig arbeid som vi kontrollerer gjennom:

  • Vårt medlemskap i RBA (Responsible Business Alliance) som betyr at vi gjennomfører risiko- og leverandørvurderinger, leverandørrevisjoner og sosiale revisjoner. Alt i samsvar med RBA´s Code of Conduct, som dekker sosialt, etisk og miljømessig ansvar i elektronikkbransjen - samt RBAs Validated Audit Process.
  • Å engasjere oss i ulike tiltak mot konfliktmineraler i IT-bransjen, blant annet gjennom opprettelsen av Responsible Minerals Initiative med RBA.
  • Å engasjere oss i spørsmål om etiske anskaffelser.

 

dennis-mukwege.foto

“What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”
Nobel fredsprisvinner Dr. Dennis Mukwege om Atea Sustainability Focus

Vårt eget miljøarbeid

En viktig del av vår forpliktelse er å drive aktivt miljøarbeid der vi jobber for å redusere belastningen vi har på klima og miljø ved å levere mer bærekraftig IT. Vårt mål er å møte våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnets forventninger til et aktivt klima- og miljøansvar.

Les mer om vårt miljøarbeid her

Hvordan kan du påvirke?

Atea Sustainability Focus (ASF) er et nettverk av nordiske IT-kjøpere som gir dem en kombinert stemme for å bidra til å øke den globale IT-bransjens bærekraft.

Les mer om ASF her

Tips til mer bærekraftig innkjøpspraksis

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med Elisabeth Nissen Eide, Head of Sustainability & Compliance.

Elisabeth Nissen Eide.foto

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer